Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Ripstar Travel aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.ripstar.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ripstar Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Ripstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kennelijke fouten, vergissingen, zetfouten, onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Ripstar opgenomen informatie, data en tarieven. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website van Ripstar Travel. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Ripstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website van Ripstar.

Hoewel Ripstar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Ripstar niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Ripstar worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Ripstar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Ripstar worden onderhouden wordt afgewezen.